top of page

Seminarer på Lovsyng 2023

Lovsyng glæder sig til løbende at offentliggøre gæstetalere og deres seminarer her på siden. Læs nedenfor og begynd at overveje hvilket seminar du ønsker at deltage i.

"Gamle ord der vækker genklang"

Seminar af Peter Højlund og David Skarsholm

“Den folkekirkelige gudstjeneste med al dens højstemte liturgi og de teksttunge salmer lider sommetider under et kedeligt omdømme. Indholdet kan forekomme så knastørt, at man umuligt kan forestille sig Helligånden møde op til det om søndagen. Alligevel synger vi stadig salme-evergreens som Hil Dig Frelser Og Forsoner og Tak Og Ære Være Gud, fordi de på en eller anden måde føles evigt relevante og dugfriske. Hvorfor gør de det? Og findes der mere af den slags? Det vil vi påstå. Vi er begge vokset op med den folkekirkelige tradition, og henter derigennem selv den vigtigste inspiration til vores sangskrivning. Det gælder både kirkens liturgi og salmer, som vi mener, at der er langt mere ånd i, end den dårlige presse af og til antyder. Vi vil dele ud af vores erfaring, viden og inspiration, og så vil vi især gerne udfordre og provokere jer, for hvem folkekirketraditionen er fremmed.”

"Levende lovsang" - et seminar om profetisk lovsang

Seminar af Johnny Hansen & Christoffer S. Højegaard

"Lovsang er en essentiel del af Gudstjenesten og den kristne forsamling. Vi har som Guds folk et kald til at tilbede ham og at lede mennesker tættere ham og derfor er det profetiske en altafgørende faktor, når vi leder menigheden. Christoffer Højegaard og Johnny Hansen, vil igennem deres seminar sætte ord på hvorfor det er vigtigt at sætte fokus på det profetiske og at vi lærer at stoppe op og rette vort blik på Gud, og handle efter det han leder os til."

IMG_3238.JPG
Skærmbillede 2023-01-10 kl. 22.56.15.png

"Lovsang gennem generationer"

Seminar af Andreas Hejslet, Bebiane Bøje og Martin Lysgaard

"Med seminaret ønsker vi at starte en samtale om kulturen i lovsangsgrupper. Hvad kendetegner din lovsangsgruppe, og er det primært en bestemt aldersgruppe der er repræsenteret? Hvordan ser det ud at virke i lovsangstjenesten flere generationer imellem? Vi ønsker at sætte fokus på temaer som discipelskab, mentorskab, opfostrende kultur og relation over funktion for at inspirere til lovsang gennem generationer.

Tilsammen har vores værter for seminaret mange års erfaring både med at lede lovsang, og med at lede og inspirere på tværs af generationer."

"Tilbedelsens kerne"

Seminar af Keld Dahlmann, Cand. Theol. og Præst i Aarhus Valgmenighed


“Et menneske kan ikke fjerne Guds herlighed ved at nægte at tilbede Ham, ligesom en sindssyg person ikke kan slukke solen ved at skrive “mørke” på væggen i sin celle…”
C. S. Lewis

Med udgangspunkt i dette citat vil Keld Dahlmann tage os med ind i kernen af hvad “tilbedelse” er i et menneskes liv, såvel teologisk som praktisk.

323560315_537711824965666_671268513620474568_n.jpg
bottom of page